เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 72
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
วันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม นายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยนายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์งาม และทหาร จิตอาสาพระราชทาน ...
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายวร​พันธุ์​ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นา​ยรณรงค์​ นคร​จินดา​ รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ปราจีนบุรี​ รอง​ผู้​อำนวยการรักษาความมั่นคง​ภายใน​จังหวัด​ปราจีนบุรี​...
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ เป็นการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ วัคซีนโคโรนาแวค หรือ ซิโนแวด (CoronaVac หรือ Sinovac COVID-19 vaccine) ให้กับประชาชนในเขตตำบลโพธิ์งาม >>>วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวิธรัช รามัญ...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3/2564
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน ตามหลัก 3Rs grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file การออกหรือต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนอย่างเคร่งครัด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศอำเภอประจันตคาม เเต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเเพ่ง ลว.7 ต.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file เเนวทางปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิฉัยของศาลปกครองสูงสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตเเผ้วถางป่า ตามมาตรา 54 เเห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต่ออายุใบอนุญาต ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลโพธิ์งามของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
บุคลากรภายใน
thumb_up สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
thumb_up ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาลระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ