messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587

สถิติ sitemap
วันนี้ 88
เดือนนี้6,227
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)148,631
ทั้งหมด 280,000

check_circle ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

No Gift Policy


ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การสมัครเเละคัดเลือกเคลือข่ายพื้นที่สีขาวด้นเเบบ ในการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ท.)
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และกิจกรรม เทศบาลเคลื่อนที่"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
การจัดนิทรรศการ “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย
หน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
เทศบาลเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗
เหตุไฟไหม้ พื้นที่หมู่ 12 บ้านโคกบ้าน
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4716
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ศาลจังหวัดปราจีนบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
บุคลากรภายใน
thumb_up สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
thumb_up ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โพธิ์งาม

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ