เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 85
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้รับมอบอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยในชุมชนตำบลโพธิ์งาม Community Isolation (CI)
รายละเอียด : วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายจิรสิน ไวงาน รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม รับมอบอาหารเป็นก๋วยเตี๊ยว จำนวน ๔๐ ชุด และน้ำดื่ม จำนวน ๓๕ โหล สำหรับผู้ป่วยในศูนย์พักคอย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยในชุมชนตำบลโพธิ์งาม Community Isolation (CI) จากคุณสุเทพ คุณสิริวัลย์ แสงจ้า แม่เรือน อุดมเดช คุณออยลี่ บังเลาะห์ สวนปาล์ม คุณโกเมน คุณเอิร์ธ พันธุ์ไม้ โดยการประสานงานของนายพรเทพ ไกรสิงห์ กำนันตำบลโพธิ์งาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังกับผู้ป่วยในศูนย์ดูแลผู้ป่วยในชุมชนตำบลโพธิ์งาม Community Isolation (CI) ***เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ต้องขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล