ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : fB2eDKUTue15422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้