ชื่อเรื่อง : การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3/2564
รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จะดำเนินการประชุมสภาสมัญ สมัยที่ 3/2564 ในวันที่ 29 พ.ย.2564 เพื่อ พิจารณา 1. การขอใช้จ่ายเงินสะสม 2. การขอเเก้ไขเปลี่ยเเปลงคำชี้เเจง เเละเรื่องอื่นๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ประชาชนที่มีความประสงค์เข้ารับฟังการประชุมสามารถยื่นคำขอได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล งานกิจการสภา อาคารสำนักงานเทศบาล ชั้น 1 ภายในวันที่ 25 พ.ย.2564 ทั้งนี้ เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ต่อไป
ชื่อไฟล์ : NqfyL8hTue20546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้