ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลโพธิ์งามของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : pr76FhKTue15327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้