messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder มาตรการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
ขั้นตอนการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 349
คู่มือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 58
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1