เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 804 3587
นายพิสัย พานิชดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 081 451 3856
นายจิรสิน ไวงาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 064 965 3526
นายสมพงษ์ กองทวีผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 085 437 0130
นางสาวนุภา เรืองศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 949 1339