messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายเอกราช อินทรโอภาส
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายอิทธิพล โพธิ์วงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสมเด็จ บุญมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ช่วยราชการ)
นางสาวหทัยกานต์ แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวเบญจพร แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายวรวิทย์ คานะสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเสรีชัย ทรัพย์มั่น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายธนวัฒน์ โทนนุ่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างภารกิจ)
นางสาวอาภัสรา นกน้อย
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวช่อมาลี วังสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายอุทัย สีตา
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)