messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กกต. เรื่อง การมีลักษณะอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ตามมาตรา 11 วรรค สอง เ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6806
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ศาลจังหวัดปราจีนบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตรการเพี่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่า งดการเผาทุกชนิด เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศห้ามจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 660
สรุปการเปิดโอกาสให้ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)หรือแอปพลิเคชั่น ทางรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
find_in_page กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ หลักสูตรเนื้อหา เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 598
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10787
การขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
find_in_page เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วันที่ ๔ ธันวาคม "วันสิ่งแวดล้อมไทย" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
1 - 20 (ทั้งหมด 293 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15