เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
เหตุไฟไหม้ บริเวณหลังศาลตาปู่ พื้นที่หมู่ 1 บ้านคุ้ม [21 กุมภาพันธ์ 2567]
เหตุไฟไหม้ พื้นที่หมู่ 8 บริเวณจุดเดิมที่ได้ทำการดับไฟไปแล้วประทุขึ้นใหม่ [20 กุมภาพันธ์ 2567]
เหตุไฟไหม้ บริเวณพื้นที่หมู่14 [19 กุมภาพันธ์ 2567]
เหตุไฟไหม้ พื้นที่หมู่ 8 บริเวณจุดเดิมที่ประทุขึ้นมาอีก [19 กุมภาพันธ์ 2567]
เหตุไฟไหม้ บริเวณพื้นที่หมู่ 8 [19 กุมภาพันธ์ 2567]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ออกปฏิบัติหน้าที่ดับไฟเหตุไฟไหม้หญ้าแห้ง [19 กุมภาพันธ์ 2567]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [19 กุมภาพันธ์ 2567]
ติดตามการแก้ไชปัญหาผู้ที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win) ในพื้นที่เป้าหมายอำเภอประจันตคาม [15 กุมภาพันธ์ 2567]
การประชุมคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม [15 กุมภาพันธ์ 2567]
รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในตำบลโพธิ์งาม [14 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 1 - 10 (ทั้งหมด 863 รายการ)