เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 148
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายอำเภอประจันตคาม เยี่ยมชมถนนไม้ด่างตำบลโพธิ์งาม [19 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม นายพรเทพ ไกรสิงห์ กำนันตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับประชาชนตำบลโพธิ์งามและทุกภาคส่วน >>>ขอเชิญมาเที่ยวชมถนนไม้ด่างตำบลโพธิ์งาม เลือกซื้อพันธุ์ไม้ด่างนานาชนิด พันธุ์ไม้มงคลและไม้สวยงามต่างๆ ได้ตลอด ๒ ข้างทาง ถนนสายสุวรรณศร - เขาน้อย... [19 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
รับมอบอาหาร และน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้กักตัวที่อยู่ในศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม [16 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ที่อยู่ในช่วงติดตามอาการพักฟื้นที่บ้าน [14 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ รพ.สต.โพธิ์งาม ผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบสวนให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-๑๙ บ้านไทรงาม หมู่ ๑๘ ตำบลโพธิ์งาม [12 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้กับผู้ที่บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :PPE) [10 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม รับมอบเตียงสนาม จากการสนับสนุนของบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (SCGP) [9 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
นายอำเภอประจันตคาม ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) เทศบาลตำบลโพธิ์งาม [9 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง [9 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง [5 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 501 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล