messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายสมควร บุญประกอบ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางสาวกมลชนก กลิ่นศิริ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นายณัฐพล ดีชื่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววาสนา ผลาหาญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวพิชญา ผลาหาญ
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์