messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หมู่ที่ 11 บ้านประเถท
นายธีรวัฒน์ เจนดง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0854356343
นางนงเยาว์ ปัญญาดี
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางธนัญญา ขันโท
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางสาวพิมพ์นภา เจนดง
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายวิรัช พวงหิรัญ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางสาวเกศรา เชื้อคำสิงห์
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ