messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง
นายวิลเลี่ยม ใคร่ครวญ
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0971843136
นายณัฐธัศรันย์ ศรีรักษา
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายมนตรี รามัญ
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางสุริมาศ ใบทอง
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวลัดดา สังเกตุ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางอำคา จักรแก้ว
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ